אירועים

למען אחי > הווי ואירועים > כללי > סיום הש"ס עם מרן ראש הישיבה
סיום הש"ס עם מרן ראש הישיבה

בשמחה וגיל וברגשות הומים זכתה עירנו מודיעין לארח את גדולי ישראל מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, הגאון הגדול רבי אריה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר ברכפלד, הגאון הגדול רבי ברוך דוד פוברסקי שליט"א מראשי ישיבת פונוביז' ועוד ראשי ישיבות נוספים ויושבי על מדין שבאו לשמוח בשמחתה של תורה סיום הש"ס שנלמד לע"נ הטהורה של מרן ראש הישיבה פאר הדור רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצוק"ל שהיה מנתב דרכו ומיישב אורחותינו וכל צעד ושעל שפעלנו בשאלת פיו, מוסדותינו לבשו חג ואלפים מתושבי העיר מודיעין ומודיעין עילית פקדו את האולם לזכות ולהסתופף בצילו של מורנו ורבנו ראש הישיבה שליט"א, בקושי רב נשמעו מילותיה האחרונות של מסכת נדה ההדרן והקדוש שאותו אמר רה"י  שליט"א ומיד פצחה התזמורת במנגינה וסחפה את הקהל לריקודים, במהלך כל הערב העלו את ? גדולי ישראל והרבנים שליט"א וקראו לכל הקהל להידבק בדרכו של מרן רה"י זצוקלל"ה בהליכותיו ובמידותיו ובא לציון גואל בביאת משיח צדקנו אמן.

למען אחי שמחה לקחת חלק גם בהובלת מגוון פרויקטים קהילתיים-חברתיים

© 2024 למען אחי

Created by WINSITE