אירועים

למען אחי > הווי ואירועים > סיום מסכת עירובין
סיום מסכת עירובין

היה זה לפני כמעט שני מחזורים של לימוד הדף היומי נכנסו ראשי המוסדות על הקודש פנימה לביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ וביקשו את אישורו להשתתפות בסיום מסכת עירובין, ראש הישיבה ? מספר רגעים ואמר שזה קצת קשה לו, אך מיד ששמע שהופעתו תשפיע על ציבור הלומדים ובע"ה המשתתפים השיב, אז זה רצון שמים להגדיל תורה ולהאדירה, הוא הגיע אכן ביום הסיום תחת גשמי זלעפות שלא פסקו לרגע, ובמעמד אלפים מתושבי הערים ומאות רבות של ילדי ישראל שקידמו את פניו, מסר אז ראש הישיבה את משא ההדרן, עד היום חקוקה בלבבותיהם של המשתתפים ההרגשה העילאים שאפפה את כל אלו שזכו לשהות במחיצת מרן זצוקלל"ה ושקקו בצמאון כל מילה שאמר לימין בנו שהמסרים שזרע אז ראש הישיבה זצוקלל"ה נבטו והביאו ברובן דור צעיר של בני תורה ושומרי מסורת הדוקים ששלחו את ילדיהם למוסדות תורנים וחוללו מהפך בכל המשפחה כולה.

למען אחי שמחה לקחת חלק גם בהובלת מגוון פרויקטים קהילתיים-חברתיים

© 2020 למען אחי

Created by WINSITE